Menu

പ്രൊഫ.പി. വിജയകുമാര്‍, MA (Litt)
മെന്റോര്‍

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0471 3066618 Ext: 618    

PVKതിരുവനന്തപുരം ഗവണ്മെന്റ് വിമിന്‍സ് കോളേജിലെ ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗം മേധാവിയായി വിരമിക്കുന്നതിനു മുന്‍പ് പ്രൊഫ.വിജയകുമാര്‍ വിവിധ ഗവണ്മെന്റ് കോളേജുകളില്‍ അദ്ധ്യാപകന്‍ ആയിരുന്നു.

അതിവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ലോകത്തില്‍ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ അപരിത്യാജ്യമായ നൈപുണ്യവും ശാക്തീകരണത്തിന്റെ ഏജന്റും പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലുള്ളവരുടെ സഹായിയുമാണെന്നു അദ്ദേഹം കരുതുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് അദ്ധ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ എന്നും അതീവ തത്പരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 1983 - 87 കാലഘട്ടത്തില്‍ ആര്‍ട്സ് കോളേജ് ഇംഗ്ലീഷ് റെട്ടറിക് സൊസൈറ്റിയുടെ ( ACERS ) പ്രസിഡന്റും 1987 മുതല്‍ 1991 വരെ ഗവണ്മെന്റ് വിമിന്‍സ് കോളേജില്‍ ടിന്‍ ഡ്രംസ് ഗ്രൂപ്പിലെ അദ്ധ്യാപക ഗൈഡും ആയിരുന്നു. പാഠ്യ പദ്ധതിക്കപ്പുറമുള്ള അര്‍ത്ഥവത്തായ പ്രസ്ഥാനങ്ങളായിരുന്നു ഇവ രണ്ടും. അദ്ദേഹം ആവിഷ്കരിച്ചു നടപ്പാക്കിയ ശ്രദ്ധയമായ പരിപാടികളാണ് ' ഇംഗ്ലീഷ് ഓഡിയോ ക്ലബ് ', 'ബീയോണ്ട് ദ സിലബസ് പ്രോഗ്രാം ' എന്നിവ. ഇംഗ്ലീഷ് , ചരിത്രവും സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയങ്ങള്‍ എന്നിവ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് കവിത, ഗാനങ്ങള്‍ , മറ്റു സൃഷ്ടികള്‍ എന്നിവയുടെ ഘടനാ വിന്യാസങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തി അവ രചിക്കുന്നതിനു പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ഈ ക്ലബ്ബിന്റെ പ്രവര്‍ത്തങ്ങള്‍. ആദ്യം പാലക്കാട് വിക്ടോറിയ കോളേജിലും പിന്നീട് തിരുവനന്തപുരം ഗവണ്മെന്റ് വിമിന്‍സ് കോളേജിലുമായി പത്തു വര്‍ഷം ഈ പദ്ധതി നിലനിന്നു.

വിശദവും സുഘടിതവുമായ വിധത്തില്‍ അദ്ധ്യാപനം സാധ്യമാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് 2008 മുതല്‍ 2011 വരെ ഗവണ്മെന്റ് വിമിന്‍സ് കോളേജില്‍ നടത്തിയ ' പി.വി.കെ-സ് ബീയോണ്ട് സിലബസ് പ്രോഗ്രാം '. ഇംഗ്ലീഷിന്റെ അടിസ്ഥാന പാഠങ്ങള്‍ മുതല്‍ ബിരുദാനന്തര താരം വരെയുള്ള പാഠങ്ങള്‍ ഒരു ഡിജിറ്റല്‍ ലാങ്ഗിവിങ് ലാബില്‍ വച്ചു റെക്കോര്‍ഡ് ചെയ്ത ശബ്ദങ്ങള്‍ കേള്‍പ്പിച്ചും എഴുതപ്പെട്ടവ കാണിച്ചും അഭ്യസിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ' ബീയോണ്ട് ദ സിലബസ് പ്രോഗ്രാം '.

ആദ്ധ്യാപകനും റിസോഴ്സ് പേഴ്സണും എന്ന നിലയില്‍ പ്രൊഫ.വിജയകുമാര്‍ ക്വിസ് പ്രോഗ്രാമുകളും ലക്ച്ചര്‍ ക്ലാസ്സുകളും നടത്തുകയും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ അദ്ധ്യാപനത്തില്‍ ശില്പശാലകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു വരുന്നു. പൂര്‍ണ ശ്രദ്ധ അദ്ധ്യാപനത്തില്‍ ആയതിനാല്‍ രചനക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് അധികം സമയം ലഭിക്കാറില്ല. ( 2011 ലെ മലയാള മനോരമ ഇയര്‍ ബുക്കിന്റെ ലീഡ് ആര്‍ട്ടിക്ക്ള്‍ രചിച്ചത് ഇദ്ദേഹമാണ്.).

നിഷ് ല്‍ ഒരു മൊഡ്യൂള്‍ ഫോര്‍ ഓഗ്മെന്റിങ് കമ്യുണിക്കേറ്റീവ് സ്‌കില്‍സ് ( MAC ) സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ടീമില്‍ അദ്ദേഹം കാര്യമായ പങ്കു വഹിച്ചു.

ശ്രവണ വൈകല്യമുള്ള കുട്ടികള്‍ക്കു ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയില്‍ അടിസ്ഥാനപരമായ അറിവ് നേടുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നതാണ് നിഷ് ന്റെ അതുല്യമായ ഈ സംരഭം.

രാജി ഗോപാല്‍ , MA (Litt), BEd, DTYHI
ഹെഡ്, മാക്സ് ഡിപ്പാര്‍ട്മെന്റ്

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0471 3066618 Ext: 618    

rajig1998 ല്‍ പ്രീ സ്‌കൂള്‍ ടീച്ചറായി സേവനം ആരംഭിച്ചു. അഞ്ചു വര്‍ഷം DTYHI കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ ആയിരുന്നു. ഓഡിറ്ററി വെര്‍ബല്‍ തെറാപ്പിയില്‍ ശില്പശാലകളിലും ഹൃസ്വ കാല പരിശീലന പരിപാടികളിലും പങ്കെടുത്തു. കോക്ലിയര്‍ ഇമ്പ്ലാന്റിങ്ങിനു വിധേയരായ കുട്ടികള്‍ക്ക് തെറാപ്പിയെ കുറിച്ചു ക്ലാസ്സെടുത്തു വരുന്നു. കേരളത്തിന് അകത്തും പുറത്തുമായി റീഹാബിലിറ്റേഷന്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ സംഘടിപ്പിച്ച CRE , NCED പരിപാടികളില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. CRE പ്രോഗ്രാമിലും ഓള്‍ ഇന്ത്യ എസ് .എസ് .എ യുടെ കേരള ചാപ്റ്റര്‍ സംഘടിപ്പിച്ച മീറ്റിലും റിസോഴ്സ് പേഴ്സണ്‍ ആയി പങ്കെടുത്തു. വിദ്യാഭ്യാസ സി.ഡി കള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വോയ്‌സ് ഓവര്‍ നല്‍കുകയും ദൃശ്യ ഘടകങ്ങള്‍ നല്‍കുകയും ചെയ്തു.

മിസ് രാജി ഗോപാല്‍ ഇപ്പോള്‍ മാക്സിനു വേണ്ടി മോഡ്യൂളുകള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും ക്ലാസ്സെടുക്കുന്നതിലും വ്യാപൃതയായിരിക്കുകയാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തില്‍ ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരിയായ രാജിക്ക് എഡ്യൂക്കേഷനില്‍ ബാച്‌ലര്‍ ബിരുദവുമുണ്ട് ( B.Ed ). ഇതിനു പുറമെ RCI യുടെ രജിസ്റ്റേര്‍ഡ് സ്‌പെഷ്യല്‍ എഡ്യൂക്കേറ്റര്‍ കൂടിയാണ് രാജി. 2008 ല്‍ പ്രീ സ്‌കൂള്‍ വിഭാഗത്തിലെ ബെസ്ററ് ടീച്ചര്‍ അവാര്‍ഡ് നേടി.

ചിത്രാ പ്രസാദ് എ.എന്‍, MA(Litt), BEd, DTYHI
ഫാക്കള്‍ട്ടി

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
0471 3066618 Ext: 618   

Chithra1999 ല്‍ നിഷ് പ്രീ സ്‌കൂളില്‍ അദ്ധ്യാപികയായി സേവനമാരംഭിച്ചു. DTYHI ( C ) വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതില്‍ രണ്ടു വര്‍ഷത്തെ പരിചയം സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടു വര്‍ഷം DTYHI കോഴ്സിന്റെ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ ആയിരുന്ന്. 2008 മുതല്‍ ഡിഗ്രി ( എച്ച് .ഐ ) വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെയും ബി.എസ്.സി, ബി.എഫ്.എ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെയും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ചുവരുന്നു.
മാക്സ് മോഡ്യൂളിന്റെ പങ്കാളി കൂടിയാണ് മിസ് ചിത്രാ പ്രസാദ്. നിഷ് വികസിപ്പിച്ച എജ്യുക്കേഷന്‍ സി.ഡി ക്കു ശബ്ദം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. അനേകം തുടര്‍ പുനരുദ്ധാരണ പരിപാടികളില്‍ പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി.

പ്രശാന്ത് ആര്‍.എല്‍, BSc, PGDM, DTYHI
ഫാക്കള്‍ട്ടി

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0471 3066628 Ext: 628   

prasanthഡിഗ്രി ( എച്ച് .ഐ ) വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് മള്‍ട്ടീമീഡിയയില്‍ ക്ലാസ്സെടുക്കുന്ന ചുമതല പ്രശാന്തിനാണ്. DTYHI ഡിപ്ലോമ വിജയിച്ചതിനു ശേഷം ശ്രവണ വൈകല്യം ഉള്ള കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതില്‍ നാലു വര്‍ഷത്തെ പരിചയം സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ശ്രവണ സഹായികളും അവയുടെ അനുബന്ധ ഘടകങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതില്‍ വിദഗ്ദ്ധനാണ്.

സില്‍വി മാക്സി മെന, MA(Litt),PG Diploma in Journalism and PR
ഫാക്കള്‍ട്ടി

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0471 3066618 Ext: 618   

silvyജേര്‍ണലിസ്റ്, അദ്ധ്യാപിക, എഴുത്തുകാരി, മാധ്യമ കണ്‍സള്‍ട്ടന്റ്, പ്രോഗ്രാം പ്രൊഡ്യൂസര്‍ , ഫിലിം ക്രിട്ടിക് , വ്യക്തിത്വ വികസന പരിശീലക , ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം , ഗിത്താര്‍ വായന, കവിത രചന എന്നിവയില്‍ താല്പര്യം..

Redressal


ദളിത് വിദ്യാർത്ഥികളോടുള്ള വിവേചനത്തിനെതിരെ
പരാതിപ്പെടുന്നതിന് മുകളിൽ ക്ലിക് ചെയ്യുക.

Connect with us

  • വിലാസം: നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റിയൂട്ട്‌ ഓഫ് സ്‌പീച്ച്‌ ആന്റ് ഹിയറിങ്ങ്‌, നിഷ്‌റോഡ്‌, ശ്രീകാര്യം പി.ഒ,
    തിരുവനന്തപുരം 695 017
  • സൈറ്റ്‌: www.nish.ac.inISO-logo-small
  • ഇ-മെയില്‍: nishinfo@nish.ac.in
  • ഫോണ്‍:  +91-471- 3066666, 2596919
  • Fax: +91-471- 3066699

    ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാന്‍

Go to top
Copyright2014 All rights reserved. NISH, Trivandrum, India