Menu

സാധാരണവും പതോളജിക്കലുമായ ഉച്ചാരണവൈകല്യങ്ങളെ സ്വാഭാവികതലത്തിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യകതിനിഷ്‌ഠവും വസ്‌തുനിഷ്‌ഠവുമായ പരിശോധനകള്‍ നിഷ്‌-ലെ സ്‌പീച്ച്‌ സയന്‍സ്‌ ലബോറട്ടറി നടത്തുന്നു. ഉച്ചാരണരീതി ലാരിങ്ങ്‌ജക്‌ടമി ശസ്‌ത്രക്രിയയ്‌ക്കുശേഷമുള്ള ഉച്ഛാരണത്തിന്റെ സ്വഭാവം നിര്‍ണ്ണയിക്കല്‍, അനുസ്വനവും ഒഴുക്കായി സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവും ക്രമപ്പെടുത്തുക എന്നിവ ഇതിലുള്‍പ്പെടുന്നു. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും ഫാക്കള്‍ട്ടികള്‍ക്കും ഗവേഷണം, ക്ലിനിക്കല്‍ പരിശോധനകള്‍ എന്നിവയ്‌ക്ക്‌ ലബോറട്ടറി സൗകര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്‌.

ലക്ഷ്യം:

 • ഫലപ്രദമായ രീതിയില്‍ രോഗം നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നതിനും അതിനനുസൃതമായ ചികിത്സാപദ്ധതി നിശ്ചയിക്കുന്നതിനും സഹായകമാകുംവണ്ണം ഉച്ഛാരണവൈകല്യം, ഒഴുക്കോടെ സംസാരിക്കുന്നതിനുള്ള തടസ്സം എന്നിവ വിലയിരുത്തി പുനരധിവാസ നടപടികള്‍ നിശ്ചയിക്കുന്നതില്‍ ഇതു ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.
 • വിവിധ ഉപകരണങ്ങളുമായി പരിചയപ്പെടുന്നതിലൂടെയും ശബ്‌ദവൈകല്യം സംബന്ധിച്ച അറിവുകളും പരിഹാരമാര്‍ഗ്ഗങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുന്നതിലൂടെയും വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക്‌ മെച്ചപ്പെട്ട ക്ലിനിക്കല്‍ സൗകര്യങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നെന്ന്‌ ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
 • ഗവേഷണധിഷ്‌ഠിതമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

റഫറല്‍:

 • ശബ്‌ദം, സംസാരം ഉച്ഛാരണസ്‌ഫുടത തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ പരിശോധനകള്‍ ആവശ്യമാണെന്നു തോന്നുന്നപക്ഷം അത്തരം കേസുകള്‍ സ്‌പീച്ച്‌ ഡയഗ്നേസ്റ്റിക്‌ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റില്‍ നിന്ന്‌ സ്‌പീച്ച്‌ സയന്‍സ്‌ ലബോറട്ടറിയിലേക്ക്‌ റഫര്‍ചെയ്യുന്നതാണ്‌. വിശദമായ പരിശോധനകള്‍ക്കുശേഷം പരിശോധനാഫലമടങ്ങുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ സ്‌പീച്ച്‌ ഡയഗനോസ്റ്റിക്‌ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റിനു തിരിച്ചയയ്‌ക്കുന്നു. ഭാവിയിലെ ഉപയോഗത്തിനായി പരിശോധനാഫലം കംപ്യൂട്ടറില്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ്‌.

സ്റ്റാഫ്‌:

 • സിലബസ്സില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ക്ലിനിക്കല്‍ പരിശീലനങ്ങള്‍ നേടുന്നതിനായി വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ സ്പീച് സയന്‍സ് ലബോറട്ടറികളില്‍ നിയോഗിക്കുന്നു. സ്പീച് ലാബില്‍ നിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ പോസ്റ്റിങ്ങ്‌ ഷെഡ്യൂള്‍ ഓരോ ക്ലാസ്സ്‌ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ക്കും ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്‌.
 • ഓരോ ഉപകരണത്തിന്റെയും ഉപയോഗക്രമം വിവരിക്കുന്ന മാനുവല്‍ ലാബില്‍ ലഭ്യമാണ്‌. ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാഫിന്റെ അനുമതിയോടെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക്‌ ഈ മാനുവല്‍ പരിശോധിക്കാന്‍ അവസരമുണ്ട്‌.
 • വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ തങ്ങളുടെ ലോഗ്‌ബുക്ക്‌ ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാഫിനെ കാണിച്ച്‌ അവരുടെ ഒപ്പു വാങ്ങിയശേഷം സ്‌പീച്ച്‌ സയന്‍സ്‌ ലാബില്‍ ലോഗിന്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്‌. സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി ഓരോ വിദ്യാര്‍ത്ഥിക്കും ലോഗിന്‍ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡിലും വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക്‌ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുനുഭവപ്പെടുന്നപക്ഷം ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാഫിനെ അറിയിച്ച ശേഷം സിസ്‌ററം അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്‌.
 • ലാബില്‍ ലഭ്യമായ പഠനസാമഗ്രികളും യൂസേഴ്‌സ്‌ മാനുവലുകളും വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കു പ്രയോജപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്‌.
 • ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്ററില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയശേഷം കെയ്‌സ്‌ അസ്സസ്സ്‌മെന്റ്‌, തെറാപ്യൂട്ടിക്‌ കാര്യങ്ങള്‍, ഗവേഷണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ എന്നിവയ്‌ക്കായി എല്ലാ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും ലബോറട്ടറി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്‌ 

സ്‌പീച്ച്‌ സയന്‍സ്‌ ലബോറട്ടറിയില്‍ ലഭ്യമായി പരിശോധനാ സാമഗ്രികള്‍:

 • സാധാരണ വായനയ്‌ക്കുള്ളവ: ദി റെയ്‌ന്‍ബൊപാസ്സേജ്‌, കോക്കനട്ട്‌ പാസേജ്‌, ബ്രാഹ്മണന്‍പാസേജ്‌, സ്റ്റാന്‌ഡേര്‍ഡ്‌ ടെക്‌സ്റ്റ്‌ (അമേരിക്ക), നേസല്‍ആന്റ്‌ ഓറല്‍ പാസ്സേജ്‌.
 • പ്രായപൂര്‍ത്തിയായവരുടം ശബ്‌ദപരിശോധനയ്‌ക്കുള്ള ചോദ്യാവലി: വോയ്‌സ്‌ ഹാന്‍ഡിതകാപ്‌ ഇന്‍ഡെക്‌സ്‌, ശബദ്‌ബന്ധിത ജീവിതനിലവാരം സംബന്ധിച്ച ക്വിസ്‌, ക്ലിനിക്കല്‍ വോയ്‌സ്‌ ഇവാലുവേഷന്‍-2.
 • ശിശുക്കളുടെ ശബ്‌ദപരിശോധനയ്‌ക്കുള്ള ചോദ്യാവലി: കുട്ടികളുടെ ശബ്‌ദവൈകല്യസൂചിക
 • കുട്ടികള്‍ക്കു ചിത്രങ്ങള്‍ വിശദീകരിക്കാനുള്ള സാമഗ്രികൾ
 • മലയാളം ആര്‍ട്ടിക്കുലേഷന്‍ ടെസ്റ്റ്‌ വേര്‍ഡ്‌ ലിസ്റ്റും ചിത്രക്കാര്‍ഡുകളും.

ഉപകരണങ്ങള്‍

സ്‌പീച്ച്‌ സയന്‍സ്‌ ലാബില്‍ ഡോക്‌ടര്‍ സ്‌പീച്ച്‌, വാഗ്മി,  PRAAT തുടങ്ങിയ സോഫ്‌റ്റ്‌ വെയറുകള്‍ ലഭ്യമാണ്‌. ഓരോ സിസ്റ്റത്തിലെയും സിസ്റ്റം നമ്പറും സോഫ്‌റ്റ്‌ വെയറിന്റെ പേരും എഴുതി ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്‌.

ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ നടത്തപ്പെടുന്ന പരിശോധനകള്‍

 • അക്കോസ്റ്റിക്‌ ഇവാല്യുവേഷന്‍
 • സ്‌പെക്‌ട്രോഗ്രാഫിക്‌ ഇവാല്യുവേഷന്‍
 • എയ്‌റോഡൈനാമിക്‌ മെഷേര്‍സ്‌
 • വോയ്‌സ്‌ ക്വാളിറ്റി അസ്സസ്‌മെന്റ്‌
 • ആര്‍ട്ടിക്കുലേഷന്‍ ട്രെയ്‌നിങ്ങ്‌
 • മറ്റ്‌ തെറാപ്യൂട്ടിക്‌ ഇന്റര്‍വെന്‍ഷന്‍ നടപടികള്‍

Redressal


ദളിത് വിദ്യാർത്ഥികളോടുള്ള വിവേചനത്തിനെതിരെ
പരാതിപ്പെടുന്നതിന് മുകളിൽ ക്ലിക് ചെയ്യുക.

Connect with us

 • വിലാസം: നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റിയൂട്ട്‌ ഓഫ് സ്‌പീച്ച്‌ ആന്റ് ഹിയറിങ്ങ്‌, നിഷ്‌റോഡ്‌, ശ്രീകാര്യം പി.ഒ,
  തിരുവനന്തപുരം 695 017
 • സൈറ്റ്‌: www.nish.ac.inISO-logo-small
 • ഇ-മെയില്‍: nishinfo@nish.ac.in
 • ഫോണ്‍:  +91-471- 2944666, 2596919
 • Fax: +91-471- 2944699

    ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാന്‍

Go to top
Copyright2014 All rights reserved. NISH, Trivandrum, India